“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86
EnglishTurkish
EnglishTurkish

Başkanın Görevleri

  • Oda Yönetim Kurulunu sevk ve idare etmek, Yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,
  • Oda Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek ,
  • Oda Yönetim Kurulu Üyelerini toplantıya davet etmek,
  • Oda Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
  • Oda Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
  • Yönetim Kurulunca görüşülen Oda bütçesini Meclis Başkanına havale etmek,
  • Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcıları sıra ile Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. Yönetim Kurulu  Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar,
  • Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Yönetim Kurulu Başkanınca  yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,
  • Resmi veya özel toplantılarda, devlet, vilayet veya diğer resmi kuruluşlarca düzenlenen toplantı, tören ve davetlerde Odayı protokolde  temsil etmek.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86