“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

Sanayi Sicil Hizmetleri

Sanayi Sicil Hizmetleri

Geri Dön

Kapasite Raporu Hizmetleri

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı 

 • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
 •  

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler 

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 • İhalelerde,
 • Kredi teminlerinde,
 • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında
 •  

Kapasite raporu otomasyon sistemi

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan  Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması
5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre odalarımızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Birliğimizce incelenerek onaylanmaktadır.

Ülkemiz sanayi hakkında bilgi üretilebilecek yegâne veritabanı konumunda olan Sanayi veritabanının kaynağı Kapasite Raporlarıdır. Birliğimiz uzmanlarınca incelenip onaylanan kapasite raporlarında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, kapasite raporlarında yer alan “Ürünlerin”, “Ana Üretim Makinelerinin” ve “Ana Hammaddelerinin” kodlanması işlemidir.

  •  
  • Kapasite Raporu Ücretleri

   • Kapasite rapor düzenleme harcı her yıl Odalar tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar Odaca tahsil edilir. 
   • 2024 yılı TOBB onay ücreti 3.750,00 TL olarak belirlenmiştir.
   •  
   • TOBB HESAP NUMARALARI
   •  

   1. Türkiye İş Bankası A.Ş. Akay Şubesi TR 100006400000142010785529
   2. Halkbank Çukurambar Ticari Şb. TR 140001200131100016000038
   3. Vakıfbank Merkez Şubesi TR 210001500158007293586413
   4.Akbank.Bakanlıklar.Şubesi. TR 350004600153888000069072

  • Kapasite Raporu -başvuru formu
  • Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86