“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

Oda Sicil Memurluğu Hizmetleri

Oda Sicil Memurluğu

Geri Dön

Oda Sicil Memurluğu Hizmetleri

  • Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle Odaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.

  • Üyeliğe kaydolunan Meslek grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak.

  • Odaya kaydı gerektiği halde başvurmayanları izlemek ve kayıt yaptırılmasını sağlamak.

  • Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

  • Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.

  • Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

  • Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.

  • Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.

  • Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

  • Oda organlarının 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve tüzüğüne göre seçimlerinin yapılmasını sağlamak.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86