“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Odamız

Geri Dön

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Sorumlu olduğumuz tüm yasal ve düzenleyici şartları yerine getirmek
 • Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu sağlamak
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, kurumun ilgili faaliyetlerinde kullanılabilir kılmak
 • Tüm paydaşlarımızın mutluluğunu sağlamak adına projeler geliştirmek
 • Doğal kaynakların minimum seviyede kullanımını sağlamak için yöntemler geliştirmek
 • Atıklarımızın kontrol altında tutularak gerekliliklere uygun olarak bertarafını sağlamak
 • Kirliliği kaynağında yok etmek için çalışmalar gerçekleştirmek
 • Tüm paydaşlardan gelen şikayetleri en kısa sürede çözümleyerek şikayet sahiplerinin memnuniyetini sağlamak
 • Bilgi güvenliği konusundaki çalışmaların etkinliğini artırarak olası tehditlerin yok edilmesini sağlamak
 • Kurum kültürümüzün iç bünyedeki farkındalık düzeyini artırarak, tüm paydaşlarımıza da yaygınlaştırılması
  konusunda öncü olabilmek
 • EYS ve Akreditasyon sistemlerinin uygulanabilir şartlarına uymayı ve tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekDiğer Politikalarımız

BASIN YAYIN VE HABERLEŞME POLİTİKASI

Üyeleri ilgilendiren faaliyet ve bilgilerin modern iletişim yöntemleri kullanılarak doğru, zamanında ve tarafsız olarak aktarılmasını sağlamak.
 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI

 • Adil ve tarafsız seçme değerlendirme prosedürü uygulamak
 • Çeşitli eğitim ve koçluk destekleri ile personelin kariyer yolu gelişimini desteklemek
 • Çalışanların memnuniyetini  ve aidiyetini artırıcı yöntemler geliştirmek


MALİ POLİTİKA

 • 5174 sayılı kanunun gereklerine uygun olarak oluşturulan bütçenin verimli olarak kullanılmasını sağlamak
 • Üyelerden tahsil edilen alacakların üye menfaatleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak
 • Alacakların zamanında ve eksiksiz tahsilatı için yöntemler geliştirmek
 • Mali riskleri azaltacak önlemler geliştirmek


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Üyelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet geliştirici çalışmalar yapmak
 • Üyelerin bireysel ve kurumsal anlamda gelişimini sağlayacak eğitim programları organize ederek çıktılarını izlemek
 • Üyelerin iş kapasitelerini geliştirmeleri  yönünde destekler sağlamak


BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 • Teknolojik alt yapıyı çağın gereklerine uygun olarak sürekli iyileştirmek
 • Bilgi işlem risklerini yöneterek minimize etmek
 • Bilgi güvenliğini sağlamak için uygulanan yöntemlerin sürdürülebilirliğini sağlama
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86