“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

Ticaret Sicil Müdürlüğü Genel İşlemler

Ticaret Sicil İşlemleri

Geri Dön

Ticaret Sicil Genel İşlemler

 

Sicil Müdürlüğünün görevi; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Odalar Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Ticaret Siciline tescil, ilan, Oda kayıt işlemlerini yapmak, oluşturulan sicil dosyalarını saklamak ve bilgisayar ortamına aktarmak, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun yüklediği görevleri yerine getirmek, mevzuat uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek şeklindedir.

  • Ticari işletmelerin kuruluşları için Türk Ticaret Kanunu’nun zorunlu kıldığı tescil, iş ve işlemlerini yerine getirmek.

  • İşletmelerin ticaret sicil dosyalarını arşivlemek ve her an kullanıma hazır tutmak.

  • İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek.

  • Çeşitli nedenlerle yaşamı sona eren işletmelerin sicil kayıtlarının terkinini sağlamak.

  • Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak, tescili gerektiği halde başvuru yapılmayan işletmelerin re’sen tescil işlemlerini yapmak.

  • Kişilerin ve kuruluşların sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge taleplerini karşılamak.

  • Ticaret sicil iş ve işlemlerini hızlı ve verimli yürütebilmek için gerekli tedbirleri almak.

  • Ticaret siciline ilişkin görüş ve öneri taleplerini hazırlamak..

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86