“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

Kayıt İçin Gerekli İşlem ve Evraklar

Ticaret Sicil İşlemleri

Geri Dön

Kayıt İçin Gerekli İşlem ve Evraklar

NOT 1 : İstenilen evrak ve belgeler hem Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıt hemde Oda Siciline kayıt için kullanılacak olup, istenilen adette getirilmesi önemle rica olunur.

NOT 2 :Merkez Nakli tescillerinde noter tasdik tarihinden itibaren 30  gün içerisinde tescili yaptırılmayan kararlar ve belgeler(111. Maddeye göre belge) hükümsüzdür.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi(Şahıs İşletmesi) Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Nüfus cüzdan fotokopisi(2 adet asıl) ,
 • İkametgah belgesi (1 adet asıl) ,
 • Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı(Vergi Levhası, Yoklama Tutanağı),
 • Kuruluş ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname(Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçe,  Oda Sicil Tescil Dilekçesi )

 

Limited Şirket Kuruluş Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Kurucu ortaklar tarafından imzalanmış Anasözleşme (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri(2’şer adet)
 • Ortak ve yetkililerin ikametgah belgeleri
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname(Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi( Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçeDİLEKÇE )
 • Özel Durumlar;
  • Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 2 adet ),
  • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname yetkili veya yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  • Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı (serbest bölgede ise)
  • İzne tabi şirketlerde ilgili izin yazısı

Anonim Şirket Kuruluş Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Yetkili veya Yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Kurucu ortaklar tarafından imzalanmış Anasözleşme (Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Sermayenin 1/4’ünün bloke edildiğine dair şirket adına açılmış hesaba dair bloke mektubu
 • Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri(2’şer adet)
 • Ortak ve yetkililerin ikametgah belgeleri
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname(Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi( Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçe( DİLEKÇE )
 • Özel Durumlar;
  • Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 2 adet ),
  • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname yetkili veya yetkililer tarafından imzalanmış)
  • Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı (serbest bölgede ise)
  • İzne tabi şirketlerde ilgili izin yazısı

Şube Açılış Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Limited Şirketler Genel Kurul Kararı), Anonim Şirketler Yönetim Kurulu Kararı ( 2 adet)(Kararlar Noter tasdikli olup kararda şubenin ünvanı, adresi, şube yetkilisinin adı-soyadı,şubeye ayrılan sermaye, şubenin  Kırşehir Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ve ilanının kararda geçmesi gereklidir), (link)
 • Şube Yetkilisi veya Yetkililerinin şirket unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Şube yetkilisi ikametgah belgesi
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname (Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçeDİLEKÇE )

 

Limited Şirket Merkez Nakli Gelen Tescili Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Genel Kurul Kararı(2 adet)(Kararlar noter tasdikli olup şirketin merkez naklini belirtmelidir), (link)
 • Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 111.Maddesine göre tanzim edilecek belge 
 • Yetkili veya Yetkililerin şirket Yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Şirket imza sirküleri
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname (Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçeDİLEKÇE )
 • Özel Durumlar;
  • Şirket özel izne tabi şirket ise ilgili kurum izin yazısı

Anonim Şirket Merkez Nakli Gelen Tescili Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Noter tasdikli Genel Kurul kararı(2 adet) veya Genel kurul yapılarak karar alınıyor ise Genel Kurul toplantı tutanağı ve Genel Kurul evrakları (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir), (link)
 • Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 111.Maddesine göre tanzim edilecek belge 
 • Genel Kurulun ekinde hazırlanan tüm evraklardan 1’er adet asıl
 • Yetkililerin nüfus cüzdan fotokopisi(2 adet)
 • Yetkililerin ikametgah belgesi (1 adet),
 • Yetkili veya Yetkililerin şirket unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname (Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçeDİLEKÇE )
 • Özel Durumlar;
  • Şirket özel izne tabi şirket ise ilgili kurum izin yazısı

Kooperatif Kuruluş Evrakları;

 • MERSİS Başvurusu
 • Ticaret Sicili Müdürlüğünde kurucu ortaklar tarafından imzalanmış anasözleşme(6 adet)
 • Bakanlık izin yazısı
 • Kurucu Yönetim Kurulu üyelerinin Kooperatif unvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlanmış 2 adet)
 • Kurucu üyelerin kimlik fotokopileri(2’şer adet)
 • Kurucu üyelerin ikametgah belgeleri
 • Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname(Ticaret Sicili Dilekçe ve Taahhütname )
 • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi( Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi )
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçeDİLEKÇE )
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86