2020 – Ticaret Sicili Harçları

Ticaret Sicil İşlemleri

Geri Dön

2020 - Ticaret Sicili Harçları

27 Aralık 2019 tarihli 30991 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde405,60.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde1.163,80.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde2.622,50.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde200,90.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde288,00.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde637,90.-TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde200,90.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde288,00.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde637,90.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde78,20.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde113,30.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde200,90.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)19,80.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)66,60.-TL

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86