“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

2024 – Ticaret Sicili Harçları

Ticaret Sicil İşlemleri

Geri Dön

2024 - Ticaret Sicili Harçları

30 Aralık 2023 tarihli 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO: 94) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

 3.192,80-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

 9.163,60-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

 20.650,50-TL

Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

   1.581,50-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

  2.267,30-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

5.022,60-TL

Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

  1.581,50-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

 2.267,30-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

5.022,60-TL

 

Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

615,10-TL

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

891,50-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

1.581,50-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

Kayıt ve belge suretleri harçları:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

  155,60-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

 155,60-TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                       155,60-TL

Belge Bedelleri

Tasdikname                                                                                                                 523.30-TL

NOT: Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86