“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86
EnglishTurkish
EnglishTurkish

2021 – Ticaret Sicili Harçları

Ticaret Sicil İşlemleri

Geri Dön

2021 - Ticaret Sicili Harçları

29 Aralık 2020 tarihli 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği(SERİ NO: 86) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

  1. C) Ticaret sicili harçları:
    Kayıt ve tescil harçları: (
    Ticari işletme rehni dahil)
  2. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

442,50.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

1.269,80.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2.861,40.-TL

  1. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

219,20.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

314,20.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

696,00.-TL

  1. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

219,20.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

314,20.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

696,00.-TL

 

  1. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

85,30.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

123,60.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

219,20.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

  1. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

21,60.-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

72,60.-TL

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86
Ticaret Sicil İşlemleri
45 Dakikalık işlem süresi mevcuttur.
Adres Değişikliği
45 Dakikalık işlem süresi mevcuttur.
Tarih:
Zaman:
Ad & Soyad:
E-Posta:
Telefon:
Limited Şirket Kuruluş İşlemleri
-Sicil Müdürlüğü'ne Hitaben Dilekçe, Mersis Girişi, Kimlik, İkametgah, Taahhütname, Oda'ya Hitaben Dilekçe
Tarih:
Zaman:
Ad & Soyad:
E-Posta:
Telefon: