Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
Dr. Süleyman Ruhi Aydemir

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Hâller Nelerdir?

Bu haber 12 Şubat 2020 - 12:25 'de eklendi ve 161 kez görüntülendi.
Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Hâller Nelerdir?

Yıllık ücretli izne hak kazanmak için hizmet süresi önem arz etmektedir. Kanun, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında çalışılmış gibi göz önünde bulundurulan süreleri de hizmet süresi kapsamına dâhil etmektedir.

Aşağıda belirtilen süreler de yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında çalışılmış gibi göz önünde  bulundurulur:

 • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu’nca saptanması durumunda, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (ihbar sürelerini altı hafta aşan kısım çalışılmış kabul edilen sürelere dâhil edilmemektedir),
 • Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz (çoğul gebelik hâlinde sekiz haftaya ek olarak 2 hafta) ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere çalıştırılmadıkları toplam on altı (çoğul gebelik hâlinde toplam on sekiz) haftalık süre,
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işe gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz),
 • İş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin, aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanının on beş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla),
 • İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri hâlinde yolda geçen süreler,
 • İşçinin, işinde ve her an iş görmeye hazır bir hâlde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,
 • İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenin evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,
 • Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler,
 • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri,
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler,
 • İşçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde verilen üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise verilen beş gün ücretli izinler,
 • İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar verilen ücretli izin,
 • İşveren tarafından verilen diğer izinler,
 • İşçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR
Ticaret Başmüfettişi/Bağımsız Denetçi

 

Etiketler :
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
İLGİLİ FAALİYETLER
SON YAYINLAR